ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ügyfelünk!

A Társaságunk weboldalának felkeresése, az árajánlatkérés, szobafoglalás, asztalfoglalás, illetve a nekünk való üzenetküldés során cégünk személyes adatokat kezel Önnel kapcsolatban. Az alábbiakban a személyes adatainak kezelésére és az Önt megillető jogokra vonatkozó legfontosabb tudnivalókról szeretnénk tájékoztatni. Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon hozzánk bizalommal a reception@lamaisonbistrot.hu e-mail címen, vagy a Társaságunk alább olvasható elérhetőségein.

 

Mi számít személyes adatnak?

Személyes adat egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármilyen adat. Így például személyes adatnak minősül az Ön neve, lakcíme, születési ideje, a nekünk küldött üzenet tartalma, vagy a megrendelésének adatai. Nem minősül személyes adatnak a nem természetes személy adata. Vagyis egy cégre, intézményre, közhivatalra, egyesületre vonatkozó adatok (így például a cég neve, elérhetőségei, vagy egy cég által leadott megrendelés adatai) nem tartoznak a személyes adat fogalma alá. Szintén nem tartozik ide az olyan adat, ahol az érintett nem azonosítható, vagyis az anonim vagy statisztikai adat.

 

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az adatkezelő neve: FELIA Investment Zrt.

székhelye: 2090 Remeteszőlős, Uránusz utca 2.

adószám: 25164521-2-13

cégjegyzékszáma: 13-10-042309

képviselő: Sebestyén Ákos vezérigazgató

telefonszám: +36303996660

adatvédelmi ügyekben felelős munkatárs: vezérigazgató

e-mail: reception@lamaisonbistrot.hu

(a továbbiakban: a Társaság)

 

Milyen személyes adatait és milyen célból kezeli a Társaság?

 

Szállodai szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatások nyújtása körében az Önnel kapcsolatos minden adat kezelésének célja a szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve a kapcsolattartás. Az alábbi alpontokban külön jelzett esetekben az Ön adatainak kezelése a Társaságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt szükséges, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a jogszabályi előírás. Amennyiben az adatok kezelését és megőrzését jogszabály írja elő, úgy azokat az adatokat a Társaság az adott jogszabályban (így különösen a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (Turizmus tv.) és annak végrehajtási rendeletében, az adójogi és számviteli törvényekben) foglalt ideig őrzi, ezen időtartam elteltével pedig törli azokat. Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására a megjegyzések rovatban, ami segíti az Ön igényeinek teljes körű megismerését, ez azonban nem feltétele a szobafoglalásnak és az egyéb szolgáltatások igénybevételének.

 

Szobafoglalás

Az online, személyes (papír alapú) vagy telefonos szobafoglalás esetén a Társaság az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kérheti Öntől:

 • megszólítás (nem kötelező mező);
 • keresztnév,
 • vezetéknév;
 • cím (cím, település, irányítószám, ország);
 • e-mail cím;
 • telefonszám;
 • hitelkártya/bankkártya típusa;
 • hitelkártyaszám/bankkártya szám,
 • hitelkártya/bankkártya tulajdonos neve;
 • hitelkártya/bankkártya lejárati dátuma;
 • hitelkártya/bankkártya CVC/CVV kód (MasterCard kártyatársaság által Card Validation Codeként CVC2), a Visa International esetén Card Verification Value-ként (CVV2) ismert ellenőrző számok).

 

Bejelentkezés

A szállodai szolgáltatások igénybevételekor az alábbi pontban foglalt adatok megadásával Ön köteles bejelentkezni. A bejelentkezés során a megadott adatokat a Társaság a szálláshelykezelő szoftver útján a Kormány rendeletében kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzíti. A bejelentkezés az elektronikus rendszerben történő adatrögzítéssel, a személyazonosító okmány beolvasása útján történik. A bejelentéskor rögzített adatokat a Társaság a szerződés létrejötte, teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezeli, illetve archiválja. Az alábbi kötelezően megadandó adatokat a Társaság a vonatkozó, fenti pontban megjelölt jogszabályokban meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá az Ön beazonosítása céljából, ezen jogszabályok felhatalmazása alapján jogosult és köteles mindaddig kezelni, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti.

 

Kötelezően megadandó adatok minden vendég esetén:

 • családi és utónév;
 • születési családi és utónév;
 • születési hely és idő;
 • neme;
 • állampolgársága;
 • anyja születési családi és utóneve;
 • a személyazonosításra alkalmas okmány vagy útiokmány azonosító adatai;
 • a szálláshely-szolgáltatás címe;
 • a szálláshely igénybevételének kezdő és várható, valamint tényleges befejező időpontja.

 

Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás a fenti természetes személyazonosító adatokon kívül:

 • úti okmány (útlevél) azonosító adata
 • szálláshely címe,
 • szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja
 • vízum, tartózkodási engedély száma,
 • beutazás időpontja, helye

Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: Magyar állampolgár kivételével minden olyan személy aki nem Európai Gazdasági Térség tagállam állampolgára, ideértve a hontalant is. Az EGT tagállamai: az Európai Unió tagállamai, Izland, Liechtenstein, Norvégia, és Svájc. A kötelezően megadandó adatok Ön általi megadása, valamint a személyazonosító okmány bemutatása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele. A személyazonosító okmány bemutatása és beolvasása,  továbbá a fenti adatok megadása a jogszabályok alapján minden igénybe vevő vendégre vonatkozóan egyformán kötelező, így sem életkor, sem más változó – pl. a szolgáltatás után fizetendő díj, kedvezmények, a tartózkodás hossza, rokoni kapcsolat a szállásadóval – alapján az adatok rögzítésétől eltekinteni nem lehet. Amennyiben Ön a fenti adatok megadását, illetve a személyazonosító okmány bemutatását megtagadja, a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást a Turizmus tv. 9/H.§ (2) bekezdés alapján köteles megtagadni.

A Társaság jogszabályi előírás alapján köteles a vendégekre vonatkozó egyes adatokat (vendég neme, állampolgársága, születés ideje, állandó lakcímének települése és irányítószáma) továbbítani a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) felé, amely azokból anonim, valós idejű foglalási információkat tud kinyerni. Az NTAK adatbázisáról és adatkezelési gyakorlatáról itt olvashat bővebben:

https://info.ntak.hu/adatszolgaltatas.

 

Adattovábbítás a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszer felé

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény kötelezi a szálláshely-szolgáltatót, hogy a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők törvényben meghatározott adatait a Kormány által kijelölt tárhely-szolgáltató által biztosított tárhelyen rögzítse a törvényben meghatározott célból. A Kormány által kijelölt tárhely-szolgáltató a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). A tárhely feladatait a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszer látja el. A VIZA rendszer számára történő adatrögzítésben és adattovábbításban a szálláshely-szolgáltató a vendég személyes adatainak adatkezelője, a Magyar Turisztikai Ügynökség, mint turisztikai tárhely-szolgáltató (MTÜ) pedig a szálláshely-szolgáltató adatfeldolgozója.

Az adatfeldolgozó adatai: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041364, adószám:

10356113-4-41; elérhetőségei: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.; levélcím: 1525 Budapest, Postafiók 97.;

központi telefonszám: +36 1 488 8700; központi e-mail cím: info@mtu.gov.hu; képviseli: dr. Guller Zoltán vezérigazgató; adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Papp Levente, privacy@mtu.gov.hu). A VIZA rendszer működéséről és annak útján az Ön adatainak kezeléséről a következő weboldalon tájékozódhat: https://vizainfo.hu/vendegek

 

Bankkártya adatok

A szobafoglalás során megadott bank-, hitelkártya, illetve bankszámla adatokat a Társaság csak olyan mértékben és ideig használja, ameddig a jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat a Társaság szerződéses banki partnerei kezelik. Erről az adatkezelésről az illetékes Bank honlapjain tájékozódhat.

 

Szállásközvetítő weboldalakon keresztül történő foglalás

Amennyiben Ön szálláshely-közvetítő weboldal (pl. booking.com, szallas.hu) útján foglal a Társaság által üzemeltetett szállodában szállást, úgy a Társaság részére az Ön által a foglalás során megadott adatokat a szállásközvetítő weboldal üzemeltetője elektronikus úton továbbítja. Az ilyen módon továbbított adatok körét az igénybe vett szállásközvetítő weboldal adatkezelési szabályzata tartalmazza. A Társaság az így megszerzett adatokat kizárólag a szállásfoglalás teljesítése, valamint az Önnel való kapcsolatfelvétel céljából használja fel. Ebben az esetben az adatkezelés az érintettel való szerződéskötéshez, illetve e szerződés előkészítéséhez szükséges. A szállásközvetítő weboldalaktól kapott ügyféladatokat a továbbiakban a Társaság a fenti pontokban foglaltaknak megfelelően kezeli. A foglalással kapcsolatos viták rendezése során a szállásközvetítő weboldal további információkat adhat meg a foglalási folyamatról a Társaság részére. Ilyen információ magában foglalhatja a foglalási visszaigazolás másolatát is, mely bizonyítja, hogy egy foglalás valóban megtörtént. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke. A szállásközvetítő weboldalak adatkezelésével kapcsolatban minden további kérdésben az Ön által igénybe vett szállásközvetítő weboldal adatkezelési szabályzata az irányadó, amely elérhető az érintett szállásközvetítő weboldalon.

 

Az étterem vendégeire vonatkozó adatok kezelése

A Társaság által üzemeltetett étterem szolgáltatásainak igénybe vételekor a Társaság az

asztalfoglaláshoz az alábbi adatok megadását kérheti Öntől:

 • név
 • elérhetőség: telefonszám és/vagy e-mail cím
 • az asztalfoglalás kért időpontja
 • személyek száma
 • szállodai vendégek esetében a szobaszám

Az asztalfoglalás során megadott adatokat a Társaság a jövőbeni foglalások teljesítésének megkönnyítése érdekében archiválja. Amennyiben Ön az adatai archiválása ellen tiltakozik, úgy a Társaság az Önre vonatozó adatokat törli. Az asztalfoglaláshoz kapcsolódó adatokat az adatokat felvevő munkavállaló, valamint az asztalfoglalást teljesítő munkavállaló (k) ismerhetik meg. Az archivált vendégadatokat kizárólag az étterem vezetője kezeli, azokat elkülönítve és elzárva tárolja.

 

Adatkezelés a Társaság weboldalán

Társaságunk weboldalán található kapcsolat-felvételi űrlapon keresztül lehetőség van nekünk üzenetet küldeni. Az üzenet küldése során Társaságunkhoz kerül az üzenetküldő űrlapon megadott minden adat (név, cím, elérhetőségek és az üzenet tartalma), ezeket az adatokat Társaságunk az üzenet megválaszolása érdekében kezeli.

Társaságunk weboldalának felkeresésekor a weboldal a szolgáltatások továbbfejlesztése és a minél jobb felhasználói élmény nyújtása érdekében az oldalt felkeresőkről adatokat gyűjt, illetve elemzési (analitika) célból rövid kódrészletet, ún. sütit (cookie) helyez el az oldalt felkereső számítógépen. Erről a tényről az oldal első megnyitásakor tájékoztatjuk a felhasználót, aki a tájékoztatás tudomásul vételét megerősítheti és ezzel hozzájárulását adja az adatainak kezeléséhez. A weboldalunk által elhelyezett sütik az Ön számítógépén vannak tárolva, így azokat Ön bármikor törölheti. A sütik törléséhez az alábbi útmutatók adnak segítséget: Mozilla Firefox böngésző esetén (https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito), Chrome böngésző esetén (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&ref_topic=7438325), Microsoft Edge böngésző esetén (https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edgeand-privacy).

Társaságunk a szolgáltatásainkkal kapcsolatos hírekről, az Önt esetleg érdeklő tudnivalókról és érdekességekről, valamint a Társaságunk által nyújtott legújabb kedvezményekről és akciókról hírlevelet küld azoknak, akik a hírlevélre feliratkoztak. A hírlevél küldés során Társaságunk kezeli az Ön nevét és e-mail címét. A hírlevélről bármikor, térítésmentesen leiratkozhat a hírlevél alján található linkre való kattintással, vagy a reception@lamaisonbistrot.hu e-mail címre küldött üzenetben, továbbá postai úton a következő címen: FELIA Investment Zrt. (2090 Remeteszőlős, Nap utca 1.). A hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés célja a kapcsolattartás és az üzletszerzés.

 

Nyereményjátékkal összefüggő adatkezelés

A Társaság nyereményjátékot szervez szolgáltatásainak megismertetése céljából. A nyereményjátékban való részvételre papír alapú, vagy online (a Társaság weboldalán, illetve a facebook oldalán) regisztrációt követően van lehetőség, az alábbi adatok megadása után:

 • név;
 • lakcím;
 • telefonszám;
 • e-mail cím.

Az adatkezelés célja a kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez a Társaság eljuttathassa a nyereményt. Az adatkezelés a nyereményjáték végéig tart, a nyereményjáték végét követő 5 (öt) munkanapon belül az így kezelt adatok (a nyertes adatainak kivételével) törlésre kerülnek. A nyertes adatait a Társaság a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, majd a határidő elteltével törli azokat.

 

Kamerás vagyonvédelmi rendszer (biztonsági kamera)

A Társaság által üzemeltetett szálloda területén kamerák üzemelnek a személyi és vagyoni biztonság megőrzése érdekében. A kamerás megfigyelést az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi. A kamerás megfigyelés célja az értékeket képviselő árukészlet és eszközök, a kasszában tárolt készpénz, valamint a vendégek vagyontárgyainak védelme (vagyonvédelem). Ezen túl a kamerarendszer működésének célja az emberi élet és testi épség védelme, bűncselekmények megelőzése és a bekövetkezett bűncselekmények esetén a felderítés elősegítése. A kamerás megfigyelő rendszer működésének jogalapja a Társaság jogos érdeke.

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

A Társaság a vendégek adatait a Társaság és a Vendég között létrejött szerződés előkészítése, illetve teljesítése érdekében, a Társaság jogos érdeke alapján, valamint a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (Turizmus tv.) és a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően, a jogszabály felhatalmazása alapján kezeli.

 

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

 1. a) Az árajánlat készítéséhez és a szoba-, asztalfoglaláshoz megadott személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja az Önnel kötendő szerződés előkészítése.
 2. b) A szolgáltatás teljesítése során megadott személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja az Önnel kötött szerződés (megrendelés) teljesítése.
 3. c) A számla kiállításához megadott személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
 4. d) A bejelentkezéskor megadott adatok tárolásának és az MTÜ VIZA rendszerbe, továbbá az NTAK felé való továbbításának jogalapja a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (Turizmus tv.) és a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet kötelező előírásának teljesítése.

A fenti a)–d) pontokban foglalt esetekben a kért személyes adatok megadása a szolgáltatás igénybe vételének vagy a szerződéskötésnek a feltétele, ezért Ön azokat az árajánlat kérése, a szobafoglalás és a bejelentkezés, illetve számlázás során köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a Társaság a szerződéskötést, illetőleg az Ön igényének vagy más kérésének teljesítését megtagadhatja,  a d) pontban foglalt esetben a szálláshely szolgáltatást köteles megtagadni.

 1. e) A Társaság weboldalán található kapcsolat felvételi űrlap kitöltése és elküldése esetén az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. A kapcsolat felvételi űrlap elküldésével Ön hozzájárul az ott megadott adatoknak a Társaság általi megismeréséhez, tárolásához és az Ön kérdésének megválaszolása vagy árajánlat elkészítése érdekében való felhasználásához.
 2. f) A Társaság weboldalának felkeresésékor az Ön számítógépére elhelyezett, a felhasználói élmény fokozását szolgáló, illetve analitikai célokra használt sütik (cookie) elhelyezése, tárolása és kiolvasása az Ön hozzájárulásával történik.
 3. g) A Társaság weboldala által elhelyezett, és a weboldal helyes működését biztosító sütik (cookie) elhelyezése, tárolása és kiolvasása a weboldal működésének a feltétele, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az ügyféllel kötendő szerződés előkészítése, illetve teljesítése. Az adatkezelés elmaradása a weboldal helyes működését akadályozná, ezért a weboldalt felkereső Ügyfél az ilyen célú adatkezelést nem tilthatja meg.
 4. h) A Társaság az ügyfelei számára hírlevelet vagy reklámlevelet csak akkor küld, ha a hírlevélre az ügyfél feliratkozott, vagy a hírlevél küldéshez más módon, kifejezetten hozzájárult. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az Ügyfél hozzájárulása.
 5. i) A nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
 6. j) A kamerás vagyonvédelmi rendszer működésének jogalapja a Társaság jogos érdeke.

 

Továbbítja-e a Társaság az Ön személyes adatait?

A Társaság a számlán szereplő személyes adatait továbbítja könyvelés céljából a Társaság által megbízott könyvelő cégnek: Ict Europa Finance Zrt. (Székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52., Adószám: 27035878-2-43, Könyvelő: Molnár Klaudia molnar.klaudia@icteuropa.hu).

A Társaság előzetesen megbizonyosodott arról, hogy az adattovábbítás címzettje, illetve az adatokhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervezet az Európai Unió területén székhellyel rendelkezik, és megfelelő garanciákat nyújt arra, hogy az általa történő adatkezelés Magyarország és az Európai Unió adatvédelmi jogszabályainak megfelel.

A fentieken kívül a Társaság az Ön személyes adatait kizárólag bíróság vagy más hatóság számára továbbíthatja törvényben foglalt esetekben és módon, megkeresés, jogszabályi vagy határozati kötelezés alapján.

 

Adatfeldolgozó igénybe vétele

A vendégek személyes adatait az alábbi adatfeldolgozók ismerhetik meg és kezelhetik a GDPR előírásainak betartása mellett, kizárólag a feladatuk ellátásához kapcsolódóan, a Társaság utasításai alapján.

Szállodai szoftver szolgáltató: a szállodai szoftver és a hozzá tartozó hardvereszközök üzembe helyezése, üzemeltetése, javítása során.

Cégnév: Chrome-Soft Kft.

Székhely: 8226 Alsóörs Rege köz 9.

Adószám: 13306612-2-19

 

A Társaság a rá vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében továbbítja a vendégek egyes adatait Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), mint adatfeldolgozó felé. A Társaság a fentieken kívül az ügyfelek adatait kizárólag rendőrség, bíróság vagy más hatóság számára továbbíthatja jogszabályban foglalt esetekben és módon, megkeresés, jogszabályi vagy határozati kötelezés alapján. A fentieken kívül harmadik személyek vagy szervezetek részére nem továbbítja az Ügyfelek adatait. Az adatfeldolgozó kizárólag a Társaság utasításai alapján látja el feladatát, az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban önálló döntéseket nem hozhat. A Társaság előzetesen megbizonyosodott arról, hogy az adatfeldolgozó az Európai Unió területén székhellyel rendelkezik, és megfelelő garanciákat nyújt arra, hogy az általa történő adatkezelés Magyarország és az Európai Unió adatvédelmi jogszabályainak megfelel. Az adatfeldolgozó a Társaság számára megfelelő garanciákat adott arra vonatkozóan, hogy az általa kezelt személyes adatok bizalmas kezelését, sértetlenségét és hozzáférhetőségét biztosító adatbiztonsági intézkedéseket alkalmaz és tart fenn.

 

Meddig tárolja a Társaság az Ön személyes adatait?

A Társaság a hatályos számviteli és adózási jogszabályoknak megfelelő ideig köteles tárolni az Ön számlázáshoz vagy megrendeléshez felvett személyes adatait. A Társaság a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (Turizmus tv.) és a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet alapján kezelt adatokat a kijelölt tárhely szolgáltatónak továbbítja, amely azt a jogszabályi előírásoknak megfelelő ideig őrzi. A Társaság a kapcsolatfelvételhez, a megrendeléshez, szerződéskötéshez és számlázáshoz használt személyes adatait a szerződéskötés meghiúsulását, a szerződés teljesítését, illetőleg a szerződés megszűnését követően nem törölt személyes adatait a Társaság a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését követő öt évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint megőrzi. A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy a Társaság a szerződésből eredő esetleges jogait, követeléseit érvényesíthesse, illetőleg védekezhessen az ilyen jogi igények, követelések előterjesztése esetén. A Társaság az Ön hozzájárulásával kezelt személyes adatokat mindaddig megőrzi, ameddig arra az adatkezelés céljának teljesítéséhez szüksége van, vagy ameddig Ön nem kéri a személyes adatai törlését.

 

Milyen jogok illetik meg Önt a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban?

 

Tájékoztatás és hozzáférés

Az adatkezelés során Önt megilleti a hozzáférés joga. Ebből fakadóan a Társaságtól tájékoztatást kérhet arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen folyamatban van, akkor az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Ön kérésére a Társaság az általa kezelt adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

 

Helyesbítés

Az adatkezelés során Ön bármikor kérheti a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését vagy kiegészítését. Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti. A helyesbítésről a Társaság értesíti Önt, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította.

 

Törlés

Ön az adatkezelés folyamán bármikor jogosult indítványozni, hogy az Társaság az Önre vonatkozó személyes adato(ka)t indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) az Ön által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte,
 2. b) a Társaság a személyes adatot az Ön hozzájárulása alapján kezelte, Ön a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 3. c) Ön a Társaság jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Társaság számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
 4. d) a Társaság a személyes adatot jogellenesen kezelte,
 5. e) a Társaság által kezelt adatot a Társaságra alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 6. f) Ön az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.

Felhívjuk figyelmét, hogy a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban (postai úton vagy e-mailben) köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni. Amennyiben a Társaság az Ön törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről Önt megfelelő módon tájékoztatja.

Abban az esetben, amennyiben a Társaság az Ön személyes adatainak törlésére köteles, a Társaság minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Ön személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. A Társaság a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Ön személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését Ön kérelmezte. A Társaság az Ön törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Ön személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést.

A Társaság nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
 2. b) a magyar vagy európai uniós jogszabály által a Társaságra telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,
 3. c) közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához,
 4. d) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,
 5. e) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés,
 6. f) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Korlátozás

Ön bármikor jogosult indítványozni, hogy a Társaság az Önre vonatkozó személyes adat(ok) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg a Társaság ellenőrzi az adat pontosságát),
 2. b) a Társaság a személyes adatot jogellenesen kezelte, de Ön törlés helyett korlátozást kér,
 3. c) a Társaság számára az adatkezelés célja megszűnt, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 4. d) Ön a Társaság jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs a Társaság számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

A Társaság az Ön korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Ön személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést.

 

Tiltakozás

Ön jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben a Társaság nem kezelheti tovább az Ön személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

 1. a) az adatkezelést a Társaság részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
 2. b) az adatkezelés a Társaság jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

 

Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az adatkezelésre az Ön hozzájárulásával került sor, Önt megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Adathordozhatóság

Ön bármikor kérheti, hogy az Önre vonatkozó, a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság akadályozná.

 

Igényérvényesítés

A személyiségi jogainak megsértése esetén Ön a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Ön jogainak érvényesítése vonatkozásában a jelen Szabályzatban nem rendezett kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) az irányadó.

Amennyiben bármilyen kérdése lenne személyes adatainak kezelése kapcsán, illetve amennyiben gyakorolni kívánja az érintetti jogait, kérjük, forduljon a Társaság kijelölt adatvédelmi felelőséhez, a vezérigazgatóhoz a reception@lamaisonbistrot.hu e-mail címen.