HÁZIREND

Bejelentkezés – kijelentkezés 

A szobákat érkezési napon 14 órától biztosítjuk. A távozási napon a szobát 11 óráig kérjük elhagyni. Kérjük, hogy korábbi érkezési szándékát részünkre e-mailben vagy telefonon legyen kedves előre jelezni (24-órás ügyeleti telefonszám: Sebestyén Ákos 06/30-1037500), ezt az aktuális foglaltság függvényében figyelembe vesszük. Ennek felára: 5.000 Ft / szoba. Távozás napján tartózkodásuk meghosszabbítására 16 óráig felár ellenében van lehetőség, amennyiben aznap nem érkezik vendég a szobába. Hosszabbítási díj: a napi szobaár 50%-a. 24-órás ügyeleti telefonon 

Bejelentkezéshez a bejelentőlap pontos kitöltése és a személyi okmányok scannelése szükséges. Ez alapján a vendégek megkapják a szobakártyát. A megadott érkezési- és távozási időpontban kollégánk a recepción jelen van. A szoba elhagyásakor, illetve kijelentkezéskor a kártyát kérjük a recepción leadni szíveskedjenek. A szobakártya elvesztése, megrongálódása esetén 10.000 Ft kártérítési díj fizetendő. A szállás költségeit (szobaár, idegenforgalmi adó, stb.) a vendég érkezéskor köteles kiegyenlíteni. Az itt tartózkodás alatt felmerülő egyéb költségeket (pl.: éttermi fogyasztás) aznap, vagy legkésőbb távozás napján köteles a vendég fizetni. Fizetés nélküli távozás esetén a szálláshely jogi lépések megtételére jogosult. 

Látogatók 

A szobákban csak a bejelentkezett vendégek tartózkodhatnak, kérjük látogatóikat a közösségi térben szíveskedjenek fogadni. 

Eszközök, berendezések 

A vendég a szálláshely eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen köteles használni, azok a szálláshely területéről nem vihetők ki. Jogtalan eltulajdonítás esetén a szálláshely büntetőfeljelentést tesz, illetve kártérítési pert indít. A szoba bármilyen átrendezését csak a szálláshely munkatársa vagy erre kijelölt megbízottja végezheti. Az önkényes átrendezésből eredő kár a vendéget terheli. A szemetet a szálláshely területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. Amennyiben a vendég valamilyen berendezés, felszerelés hibáját észleli, haladéktalanul értesítse a recepciót. A vendég a hibát nem javíthatja ki, az ebből eredő károkért – még akkor is, ha a kár kizárólag saját magát érte – a szálláshelyet felelősség nem terheli. 

Takarítás 

A szobák napi takarítása 8 és 15 óra között történik. Ágyneműcsere hosszabb tartózkodás esetén 3 naponta, törölközőcsere a vendég jelzésétől függően (fürdőszoba padlójára helyezve) történik. A vendég magatartása miatt erősen szennyezett szoba és szobai textíliák takarításának és fertőtlenítésének költségét a szálláshely részben vagy egészben a vendégre háríthatja. A szálláshely mentesülhet a napi takarítás alól, abban az esetben, ha „Kérem, ne zavarjanak!” tábla lóg a vendég ajtajának külső kilincsén. Szálláshelyünk mosatási szolgáltatást biztosít a vendégek számára, illetve kérésre vasalót és vasalóállványt biztosítunk a szobában. Gyermeke részére 0-3,99 korig térítésmentesen biztosítunk babakádat és kiságyat. 

Biztonság, tűzvédelem 

A szálláshely vendégszobáiban tűzjelző rendszer üzemel. A szobában gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni tilos, a tűzvédelmi szabályzatot minden vendég köteles betartani. Tűz esetén kérjük, értesítse a recepciót. 

Károkozás 

Kérjük, óvja meg a berendezési tárgyakat. Károkozás esetén a kár okozója, vagy annak törvényes képviselője, illetve kísérője köteles a kárt megtéríteni. Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt, a szálloda az okozóval megtérítteti. Az átadott szobakártya esetleges elvesztése esetén, a vendégek kötelesek azt haladéktalanul jelezni és annak árát (10.000 Ft/db) a szállásadónak megtéríteni.

Dohányzás 

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálláshely elhelyezte. A szálláshely alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálláshely területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálláshely területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálláshely területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szálláshely üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje. Amennyiben a vendég bizonyíthatóan megszegi a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségeket, úgy köteles 30.000 Ft díjat fizetni a szálláshely üzemeltetője részére, melyet a szálláshely üzemeltetője jogosult a vendég szobaszámlájára terhelésként rávezetni és melyet a vendég köteles távozáskor kifizetni. 

A vendégek nyugalma 

Kérjük, hogy tartsák tiszteletben a többi vendég nyugalmát és hangoskodással azt ne zavarják. Különös tekintettel figyeljenek egymás nyugalmára 22 óra és 6 óra között. Ebben az időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint a közösségi térben lévő hangos zenélést. 

Talált tárgyak 

A szálláshelyen talált gazdátlan dolgot a vendég a recepción köteles leadni. A vendég által a szálláshelyen felejtett dolgokat a szálláshely egy hónapig köteles megőrizni. Az elhagyott élelmiszert, gyógyszert, romlandó dolgokat a szálláshely azonnal megsemmisíti. 

A szálláshely kártérítési felelőssége 

Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy a szobában hagyott értéktárgyaikért szálláshelyünk nem vállal felelősséget. Kérjük, értékeiket a szobai széfben vagy a recepciós széfben legyenek kedvesek elhelyezni. 

Háziállatok

A szálláshely területén háziállat jelenléte tilos. Az étterembe, bárba állatot bevinni tilos!

Üzemeltető: FELIA Investment Zrt. / 2090 Remeteszőlős, Uránusz utca 2 / office@lamaisonbistrot.hu / lamaisonbistrot.hu